Bakan Şimşek’ten Zorunlu Deprem ve ZAS Değerlendirmesi

featured

Zorunlu Deprem Sigortası ve DASK Tarihçesi

Bakan Şimşek, zorunlu deprem sigortasının tarihçesine değindi. 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının ihdas edildiğini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu hatırlattı. Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığını belirtti.

Zorunlu Deprem Sigortası ve Son Ödemeler

Bakan Şimşek, zorunlu deprem sigortası kapsamında yaşanan son gelişmelere de değindi. 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sonucunda zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını ifade etti. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK’ın 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunduğunu aktardı.

ZAS ile Gelen Yenilikler

Bakan Şimşek, Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ile gelecek yeniliklere değindi. ZAS’ın devreye girmesiyle sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi doğal afetlerin de sigorta teminatına dahil edileceğini belirtti. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır malların teminat altına alınacağını vurguladı. Ayrıca, köy alanlarının da ZAS kapsamına alınacağını ve hedefin ZAS’ın haziran sonu itibarıyla devreye alınması olduğunu söyledi.