Dezenflasyonun Karmaşık Etkileri

featured

Dezenflasyon ve Etkileri

DEZENFLASYON NEDİR?

Dezenflasyon, fiyat artış hızının azalması anlamına gelir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan süreci ifade eder.

DEZENFLASYON OLURSA NE OLUR?

 • Fiyat Artışlarının Yavaşlaması
 • Para Politikası
 • Tüketici Güveni ve Harcamaları
 • İşletme Kar Marjları
 • Borçlanma Maliyetleri
 • Tasarruf ve Yatırım
 • Uluslararası Rekabet
 • Reel Ücretler
 • Düşük Büyüme

DEZENFLASYON NASIL OLUR?

 • Para Politikası
 • Maliye Politikası
 • Arz ve Talep Dengeleri
 • Arz ve Talep Şokları
 • Döviz Kuru Politikaları
 • Yapısal Reformlar
 • Beklentilerin Yönetimi

Dezenflasyon sürecinde, faiz oranlarının artırılması, para arzının kontrolü, kamu harcamalarının azaltılması, vergi artışları, arz yönlü iyileşmeler ve talep azalması gibi faktörler etkili olabilir.