En İyi Gayrimenkul Avukatı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

Gayrimenkul kelime anlamı olarak taşınmaz mal anlamına gelmektedir. Emlak ve taşınmaz sözlüksel anlam bakımından aynı anlamlara gelmektedirler. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların üzerinden meydana gelebilecek olan uyuşmazlıkların engellenmesi ve taşınmaz mallar üzerindeki hakların belirlendiği hukuk türüne denilmektedir.

Gayrimenkul hukuku oldukça geniş kapsamlı bir hukuk dalı olması nedeni ile muhakkak bu alanda özel bir eğitim almış olan gayrimenkul avukatı tarafından görülmesi gerekli olan bir alandır. Tapu işlemleri ve kira sözleşmeleri gibi konulardan dolayı çıkan anlaşmazlıkların açığa kavuşturulmasına yardımcı olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun en kapsamlı alanını oluşturmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Eşya hukukunun bir alt dalı konumundadır. Eşya hukukuna dair ortaya çıkan tüm uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak odaklı çalışmaktadır. Gayrimenkul apartmanları, binaları ve arsaları taşınmaz mallar içerisinde yer almaktadır. Hukuk alanının bazı dalları içerisinde avukat tutma gibi bir zorunluluk olmamakla birlikte, zor davalar arasında yer alan gayrimenkul davaları bunlardan birisidir.

Bir gayrimenkul avukatı, gayrimenkul davası açma alanının tümüne hakim bir eğitime sahiptirler.

Gayrimenkul Avukatlarının Sahip Olduğu Alanlar

Gayrimenkul avukatları, taşınmaz mallar içerisinde bulunan belirli alanlara sahiptirler. Bunlar;

 • Tapu ve Tescil Davaları
 • İnşaat Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Genel Emlak Hukuku
 • Kat İrtifakı Sözleşmesi
 • Ortaklığın İptali
 • AVM Yönetim Sözleşmesi
 • Bina Yönetim Sözleşmesi
 • Proje Yönetim Sözleşmesi
 • Kamulaştırma Davaları

Gibi alanlarda bilgilere sahip olan gayrimenkul ve emlak hukuku avukatları bu konular çerçevesindeki uyuşmazlıkların çözümünde rol oynamaktadırlar.

Arazi Davalarına Bakan Avukatlar

Arazi davalarına bakan avukatlar özellikle arsa yahut tarla gibi taşınmaz mallar üzerinden karşı karşıya kalınan davalarda mahkeme önünde savunuculuğu üstlenirken, alanında uzman arsa avukatı tarafından bu tür davaların savunulması gerekmektedir.

Türkiye’de oldukça yaygın olan davaların başında yer alan bu tür sorunlardan kaynaklı konular için tapu davası avukatının devreye girmesi ile karşılıklı bir çözüm yoluna gidilmeye çalışılmaktadır.

Özellikle de taşınmaz mallar üzerinden açılan davaların kesin olarak çözüme kavuşturulması oldukça zordur. Bu nedenle alanında uzman ve en iyi tapu avukatı ile çalışmak önem arz etmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Avukat

Gayrimenkul hukuku avukatının ilgili olduğu hukuk dalındaki anlaşmazlıkların çözümü, gayrimenkul hukuku kapsamındaki davaların takibi ve davadaki tarafların taşınmaz ve temsili ile ilgili düzenlenecek olan sözleşmenin oluşturulması gibi görevleri bulunmaktadır. İyi bir gayrimenkul hukuku avukatı ile birlikte bazı sorunlar dava noktasına gelmeden karşılıklı anlaşmalı olarak çözüme kavuşturulmaktadır.

Gayrimenkul hukuku avukatının yaptığı işler aşağıdaki gibidir;

 • Taşınmazların Alım-Satımı ve Tapularının Tescil İşlemleri
 • Tapu İptali ve Tesciline İlişkin Dava Takibi
 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Kiracı Tahliyesi İşlemleri
 • Yabancıların Mülk Edinme Süreçlerinin Hukuksal Açıdan Takibi
 • Taşınmaz Ortakları Arasındaki İhtilafların Hukuki Açıdan Çözüme Kavuşturulması

Gibi işlerin çözüm odaklı ilerlemesine gayrimenkul hukuku avukatı yardımcı olmaktadır.

Emlak Avukatı

Gayrimenkulleri hukuken koruyan ve gayrimenkul alım-satımı işlemlerinde gerekli düzenlemeleri yapan avukatların aldığı bir unvandır.

Türkiye’de gayrimenkul ve inşaat sektörünün bu denli yoğun olması ile birlikte, emlak ve gayrimenkul konusunda uzmanlaşmış avukatlara da talebi artırmaktadır. Emlak sektöründe meydana gelen hareketlilik ile burada doğacak ihtiyaçlarda doğrusal bir ivme meydana getirmektedir.

Tapu Avukatı

Tapu ve kadastro avukatları, kadastro işlemlerinden doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın ihtilaf ile çözümünde rol oynamaktadırlar. Kadastro kavramı, bir bölgede bulunan arazilerin, arsa ve mülkiyetlerinin kayıt altına alınması ile değerlerinin, sınırlarının hukuki özelliklerinin devlet tarafından belirlenerek planlanması anlamına gelmektedir. Oldukça teknik bir planlama gerektiren bu işlem sırasında sıklıkla hatalar ortaya çıkabilmektedir. Bu hataların varlığı da beraberinde tapu ve kadastro avukatları ve arsa- arazi avukatlarına ihtiyaç gerektirmektedir.

Tapu ve kadastro avukatları bu anlamda yapılan hatalar neticesinde tespit tutanaklarını inceleyerek, hataların da getirmiş olduğu hak kayıplarını belirleyerek tapu iptal ve tescil davası açabilmektedirler. Tapu davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanında hizmet vermektedir. Taşınmazın bulunduğu yerde bulunan bir mahkemeye başvurulması ile tapu davası tapu avukatına bir vekâlet verilmesi ile de yürütülmektedir. İç hukuk yollarının çözüme kavuşturamadığı noktalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruya da kabul eden ve mülkiyet hakkının korunmasında yardımcı olan en önemli dava türlerinden birisi olmaktadır.

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul davaları eğer bir tahliye davası olarak görülüyorsa, 300 gün sürebilmektedir. Tapu iptal ya da tescil davalarında ise bu süreç 700 güne kadar çıkartılabilmektedir. İdare Mahkemesi’nde ecri misil ve tahliye davaları açılmış ise de 300 gün süre zarfında çözümlenmesi beklenmektedir.