Nükleer Enerji Zirvesi’nin Ardından Ortak Bildiri Yayımlandı

featured

Ulusal ve Uluslararası İş Birliği Vurgulandı

Brüksel’de gerçekleştirilen ilk Nükleer Enerji Zirvesi’nin sonunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümeti ev sahipliğinde hazırlanan Nükleer Enerji Ortak Bildirisi yayımlandı. Liderler, enerji ve sanayi sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji güvenliğini sağlamayı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi taahhüt etti.

Nükleer Enerjinin Rolü ve Önemi Vurgulandı

Ortak bildiride, iklim değişikliğinin gezegen ve insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak nükleer enerjinin güvenilir sıfır emisyonlu bir elektrik üretim kaynağı olduğu belirtildi. Mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve nükleer atıkların güvenli yönetimi gibi konularda çalışmaların destekleneceği ifade edildi.

Gelecek İçin Kararlılık ve İş Birliği

Bildiride, uluslararası kurumların nükleer enerji gelişimine destek olması gerektiği ve çok uluslu kalkınma bankaları ile finans kurumlarının nükleer enerji projelerinin finansmanına yönelik desteklerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin artırılması ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması amacıyla ikinci Nükleer Enerji Zirvesi’nin hazırlıklarına başlanacağı duyuruldu.