Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Soruşturma Süreçleri Daha Etkin Hale Getiriliyor

featured

Yasal Düzenleme ile Süreçlerin Hızlanması Hedefleniyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme ile rekabet soruşturmalarının daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. Yapılan değişikliklerle birlikte, soruşturmaların ortalama 3-4 ay daha erken sonuçlandırılması mümkün hale geldi. Küle, 29 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’daki değişiklikleri değerlendirdi.

Üç Başlık Altında Değişiklikler

Küle, kanundaki değişikliklerin üç başlık altında ele alınabileceğini belirterek, ilk olarak soruşturma bildirimlerine ilişkin önemli değişikliklerin yapıldığını vurguladı. Yeni düzenleme ile Rekabet Kurulu’nun soruşturma yapılmasına kararını taraflara 15 gün içinde bildirmesi gerekiyor. Soruşturma bildirimi, kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildiğini belirtiyor.

Küle, soruşturmanın açılmasına neden olan şüphenin var olduğu ancak rekabet ihlali isnadının yapılmadığı durumlarda teşebbüslere yazılı savunma verme yükümlülüğünün kaldırıldığını belirtti. Bu değişikliklerin soruşturma süreçlerinin daha etkin yönetilmesini sağlayacağını ifade etti.

Soruşturma Süreçleri Kısalıyor

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, ikinci olarak soruşturma heyetinin ek yazılı görüşlerinin, önceki görüşlerinde değişiklik olması durumunda süreci uzattığına dikkat çekti. Yapılan düzenleme ile soruşturma heyetinin ek yazılı görüşlerinin süreç üzerindeki etkisinin azaltılarak sürecin hızlandırıldığını belirtti.

Son olarak Küle, soruşturma süreçlerinin kısaltılmasına yönelik düzenlemenin getirildiğini belirtti. Artık soruşturma heyetinin görüş değişikliği halinde ek yazılı görüş hazırlamak için 15 gün, teşebbüsün buna karşı savunmasını sunabilmesi için ise 30 gün süresi bulunuyor. Bu değişiklikle süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.