TCMB İmalat Sanayi Anketine Göre Kapasite Kullanım Oranı Arttı

featured

TCMB tarafından Yapılan Açıklamaya Göre İmalat Sanayi Anket Sonuçları Değerlendirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yerinin katılımıyla şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne ilişkin sonuçları açıkladı. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı artış gösterdi.

Genel Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 76,4’e Yükseldi

Ankete katılan iş yerlerinin yanıtlarının toplulaştırılması sonucunda, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77‘ye çıktı.