TCMB’nin 2024 İlk Çeyrek Finansal İstikrar Raporu Yayımlandı

featured

Küresel ve Türk Ekonomisi Değerlendirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin Finansal İstikrar Raporu, Bankanın internet sitesinde yayınlandı. Raporda, küresel finansal koşullar ve gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikalarının küresel büyümeyi baskıladığı belirtildi. Ayrıca, ABD ekonomisindeki büyüme görünümü ile Türkiye’nin ana ticaret ortağı Avro Bölgesi arasındaki farklar vurgulandı.

İç Talep ve Cari İşlemler Açığı Değerlendirildi

Raporda, iç talebin büyümeye katkısının azaldığı ancak dirençli seyrin devam ettiği, net ihracatın katkısının ise arttığı ifade edildi. Cari işlemler açığının finansmanındaki değişimler ve kamu maliyesindeki durum da raporda ele alındı.

Kredi ve Borçlanma Trendleri İncelendi

Şubat ve mart aylarında ivmelenen TL ticari kredilerin politika faiz artırımı ve tedbirler sonrasında yavaşladığı belirtilen raporda, YP kredi kullanımının canlandığı, ancak TL ticari kredi büyümesinin gerilediği aktarıldı. Ayrıca, bireysel kredilere yönelik alınan önlemlerin etkileri ve gelişmeler değerlendirildi.

Bankacılık Sektörü ve Sermaye Yeterliliği İncelendi

Raporda bankacılık sektöründeki kredi tahsilatı ve gecikmiş alacak oranlarına da yer verildi. Ayrıca, bankaların sermaye yeterliliği, bilanço yapıları ve karlılık performansı detaylı olarak ele alındı.