Ticaret Bakanlığı’nın E-Ticaret Stratejik Planı

featured

E-Ticarette Hedef Büyüme: 2024-2028

Ticaret Bakanlığı, “2024-2028 Yılı Stratejik Planı” kapsamında e-ticaretin hızla büyümesi ve yeni iş modellerinin sektöre entegrasyonuyla ilgili önemli adımlar atıyor.

E-Ticaret Potansiyeli ve Güvenliği

Plan, Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini geliştirmeyi ve daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Dünyadaki gelişmeler yakından takip edilerek sektörün sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması amaçlanıyor.

İç Ticaretin Teşviki

Bakanlık, iç ticareti canlandırmak, esnaf sanatkarları desteklemek ve e-ticaretin genel ticaret içindeki payını artırmak için çalışmalar yürütecek. Bu yıl e-ticaret işlem hacminin 2,2 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor.

E-İhracatın Desteklenmesi

Stratejik plan, e-ihracatın genel ihracattaki payını artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda şirketler, pazar yerleri ve e-ticaret siteleri desteklenerek Türkiye e-İhracat Platformu kurulacak. E-ihracatın genel ihracattaki payının artırılması hedefleniyor.

Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Adımlar

Plan dahilinde dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve iş dünyasındaki değişimlere uyum sağlayacak düzenlemeler yapılacak. İşletmelerin müşteri verilerini koruması ve gizliliğe saygı göstermesi teşvik edilecek.