Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO Üyelik Sürecinde İş Birliğini Güçlendiriyor

featured

Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı Helsinki’de Gerçekleşti

Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın altıncı toplantısı, 2 Mayıs’ta Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleşti. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine kabul edilmelerinin ardından yapılan bu toplantı, ilk mekanizma toplantısı özelliği taşıyor.

Türk Heyetine Başkanlık Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Yaptı

Toplantıya Türk heyetini Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç başkanlık etti. Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım ve çeşitli bakanlıklardan temsilciler de yer aldı.

Terörle Mücadelede İş Birliği Vurgusu

Toplantıda, Üçlü Muhtıra’da yer alan taahhütlerin hayata geçirilmesi, terörle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi ve terör örgütlerine destek sağlanmaması konuları ele alındı. Finlandiya ve İsveç heyetleri Türkiye’nin terörle mücadeledeki hassasiyetlerini anladıklarını ve destek verdiklerini vurguladılar.

İş Birliğinin Güçlendirilmesi Kararlaştırıldı

Toplantıda, ilgili kurumlar arasında her seviyede iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat sağlandı. Tüm taraflar mekanizmanın önemine vurgu yaparak bir sonraki toplantının Stokholm’de yapılmasına karar verdi. Ayrıca Avrupa güvenlik mimarisi, NATO Washington Zirvesi ve bölgedeki güncel konular da görüşüldü.