Türkiye Roman Nüfus Araştırması Sonuçları Açıklandı

featured

Yoksulluk ve Ayrımcılık Roman Haneleri Etkiliyor

Yapılan “Türkiye Roman Nüfus Araştırması” sonuçlarına göre, Türkiye’deki Roman hanelerin %65’inin yoksul ya da çok yoksul olduğu tespit edildi. Ayrıca, %70’i eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal yardım alanlarında ayrımcılığa uğradığını belirtti. Araştırmada %60’ının ayni ya da nakdi sosyal yardım aldığı da ortaya çıktı.

Eğitim ve İstihdamda Romanların Durumu

Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre, Roman hanelerinde yatak odası başına 2,2 kişi düşerken, eğitim seviyesi genel nüfusa göre oldukça düşük bulundu. Roman çocuklar arasında okullaşma oranları oldukça düşük ve eğitim süreleri Türkiye genelinden geride kalmış durumda.

İstihdam ve Sosyal Güvencesizlik

Araştırma sonuçlarına göre, Romanlar arasında ücretli işlerde çalışma oranı yüksek ancak genellikle enformel sektörde düşük gelirli ve sosyal güvencesiz işlerde çalıştıkları belirlendi. Roman çocuklar arasında çocuk işçiliği ve evlilik oranlarının yüksekliği dikkat çekici bir sorun olarak öne çıktı.

Önerilen Politika ve Stratejiler

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, Roman nüfusunun güçlendirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesinin yanı sıra yoksulluğun azaltılması ve kuşaklararası aktarımının engellenmesi gibi politika önerileri sunuldu. Formel sektörde Roman istihdamının artırılması, sağlıklı barınma imkanları sunulması, eğitim ve sosyal yardımlardan yararlanmanın teşvik edilmesi gibi stratejiler önerildi.