Türkiye’nin Nüfus Yapısında Yaşlı Nüfusun Artışı

featured

Türkiye’de Nüfus Artışı ve Yaşlı Nüfusun Oranı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı 1927’de 13 milyon 648 bin 270 olan nüfusu, 2022 yılında 85 milyon 372 bin 377’ye yükseldi. Cumhuriyetin 100’üncü yılında kutlanan 2023’te, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2’ye yükseldi. Bu oran, cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı.

Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Geleceği

1935’te ilk istatistikler tutulduğunda yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3,9 olarak kaydedildi. Geçen yıl sonunda 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyon 722 bin 806’ya ulaşarak Türkiye, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre ‘çok yaşlı nüfuslu ülke’ statüsüne ulaştı. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030’da yüzde 12,9, 2040’ta yüzde 16,3, 2060’ta ise yüzde 22,6 olması bekleniyor.

Yaşlı ve Çocuk Nüfusunun Karşılaştırılması

Türkiye’de yaşlı nüfusun oranı artarken, çocuk nüfusunun azaldığı görüldü. 2023’te Türkiye nüfusunun yüzde 26’sını çocuklar oluşturdu, bu oran 1935’ten beri en düşük seviyeye geriledi. Ortanca yaş 2023’te 34’e yükselirken, 1935’teki ortanca yaş 21,2 olarak kayda geçti.

Yaşlı ve Çocuk Nüfusu En Yüksek ve En Düşük Olan İller

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20 ile Sinop iken, en düşük olduğu il yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 44,4 ile Şanlıurfa, en düşük olan ise yüzde 16,5 ile Tunceli olarak kaydedildi.

Yıllık Nüfus Artış Hızı

Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı 1935’te binde 21,1 iken, 2023’te binde 1,1’e geriledi. Nüfus yapısında yaşlı nüfusun artması ve çocuk nüfusunun azalması, Türkiye’nin gelecekteki demografik yapısını belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.