Yapay Zeka ve Çevre: Potansiyel ve Sorunlar

featured

Yapay Zeka’nın Enerji Harcaması Çevre Sorunlarına Neden Oluyor

Birçok alanda kullanılan yapay zekanın, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi çevre konularında da kullanılması, enerji harcaması konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Yapay Zeka’nın Enerji Harcaması Artıyor

ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre, yapay zekanın arama motorlarına entegre edilmesiyle daha fazla hesaplama ve model çalıştırma ihtiyacı doğuyor. Bu da her bir arama için harcanan enerjinin 5 kat artmasına neden oluyor.

Yapay Zeka’nın Karbon Ayak İzi Endişe Yaratıyor

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nin araştırmasına göre, yeni bir dil modeli çalıştırırken bir yapay zeka modelinin 320 ton karbondioksit salımına neden olduğu belirlendi. Bu, 5 otomobilin kullanım ömürleri boyunca saldığı karbondioksit miktarına eşdeğerdir.

Yapay Zeka’nın Çevre Teknolojilerine Katkısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berk Üstündağ, yapay zekanın çevre teknolojilerine önemli katkılarda bulunabileceğini ve karbon ayak izinin düşürülmesine ve su kaynaklarının verimli kullanımına olanak sağlayabileceğini belirtti.

Yapay Zeka’nın Noktasal Ölçümlere Olanak Sağlaması

Üstündağ, yapay zekanın arıtma teknolojileri ve hava kalitesi gibi konularında noktasal ölçümlere olanak sağladığını ifade etti. Ayrıca, dijitalleşmenin ileriye doğru yönlendirerek, yapay zekanın ulusal ve uluslararası toplam karbon salımını azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Yapay Zeka’nın Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesine Katkısı

Üstündağ, yapay zekanın kuantum seviyesindeki olayları incelemek ve tahmin etmek için kullanılabileceğini belirterek, daha düşük karbon ayak izi olan alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini vurguladı. Bu sayede nükleer atık ve radyoaktif kirlilik olmayan yeni nükleer enerji yöntemlerinin yaygınlaşabileceğini söyledi.

Yapay Zeka’nın Su ve Enerji Tüketimi

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Börte Köse Mutlu, yapay zekanın sadece elektrik değil aynı zamanda su tüketimine de neden olduğunu belirtti.

ChatGPT’nin Enerji ve Su Ayak İzi

Mutlu’ya göre, en yaygın kullanılan yapay zeka teknolojilerinden ChatGPT’nin yıllık 8,4 ton karbondioksit salımına neden olmasıyla birlikte, yapay zekanın su tüketimi de önemli bir konu. ChatGPT’nin eğitimi ve geliştirilme süreçlerinde yıllık 700 bin litre su tüketildiği belirtiliyor.

Modellerin Soğutma Sistemlerinin Enerji Harcaması

Modellerin çalışması ve yapay zeka dillerinin eğitimi sırasında kullanılan soğutma sistemlerinin ciddi bir enerji harcamasına neden olduğuna dikkat çeken Mutlu, yapay zekanın enerji tüketiminin yüzde 40’ının soğutma sistemlerinde harcandığını söyledi.

Yapay Zeka’nın Potansiyeli ve Uygulama Alanları

Yapay zekanın çevre sorunlarına çözümler sunabileceğini belirten Mutlu, atık yönetimi, iklim modelleri ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda yapay zekanın kullanılmasıyla çevre dostu uygulamaların artırılabileceğini ifade etti.

Atık Yönetimi ve Dönüşümünde Yapay Zekanın Rolü

Mutlu, atıkların sınıflandırılması ve geri dönüşümünde yapay zekanın kullanılmasının performansı artırabileceğini söyledi. Atıkların ayrıştırılması ve gruplandırılmasıyla geleceğe yönelik kararlar alınabileceğini ve atık miktarının minimize edilebileceğini belirtti.

İklim Modellerinin Geliştirilmesinde Yapay Zeka

Mutlu, yapay zekanın iklim senaryoları ve modelleme çalışmalarına dahil edilmesiyle iklim modellerinin gerçeğe daha yakın hale gelebileceğini söyledi.

Di