Yapay Zeka ve Türkçe: Türkçe Büyük Dil Modeli

featured

Yapay Zeka ve Türkçe Dil Modelleri

Yapay zekanın gelişimi ve yayılması, özellikle üretken yapay zeka ve büyük dil modelleri gibi alanlarda hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu durum, geleneksel yapay zeka çözümlerini azaltarak teknoloji sağlayıcılarının rekabet gücünü zayıflatabilir.

Türkçe’nin Önemi ve Riskler

Türkçe’nin yapay zeka alanında yeterince kullanılmaması, dil modellerinde önyargı ve kültürel yozlaşma risklerini artırabilir. Türkçe dil modelleri, Türk kültür ve hassasiyetlerini yansıtarak bu risklere karşı önlem almayı sağlayabilir.

TÜBİTAK’ın Türkçe Büyük Dil Modeli Çalışması

TÜBİTAK BİLGEM, Türkçe Büyük Dil Modeli üzerine yoğun çalışmalar yürüterek Türkçeyi ve Türk kültürünü içeren bir yapay zeka modeli geliştiriyor. Bu model, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve kültürel değerlerinin korunmasına katkı sağlayacak.

Türkçe Dil Modelinin Geliştirilmesi

Türkçe büyük dil modeli için Türkçe metinlerden oluşturulan veri setleri ve Türkçe özgü “tokenizer” kullanılarak model eğitimi gerçekleştiriliyor. Model, Türkçe’nin inceliklerini öğrenerek Türk kültürünü ve dil yapısını yansıtacak şekilde geliştiriliyor.

Sonuç

TÜBİTAK’ın Türkçe Büyük Dil Modeli çalışması, yapay zekanın Türkçe ve Türk kültürüne uygun hale getirilmesine önemli bir adım oluşturuyor. Bu çalışma sayesinde genç nesilde kültürel yozlaşmanın önüne geçilmesi ve Türkiye’nin yapay zeka alanındaki bağımsızlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.