Hükümet Yeni Vergi Paketiyle Gelir Kaynağı Yaratmayı Planlıyor

featured

Yeni Vergi Paketi TBMM’ye Sunulacak

Hükümet, bayram tatili sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getirmeyi planladığı yeni vergi paketiyle birlikte çok uluslu ve yerli şirketlerin yanı sıra bireyler tarafından ödenen vergilerin artırılmasını öngörüyor. Yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine karşılık gelen ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor.

Çok Uluslu Şirketlere Ek Vergi Getirilmesi Planlanıyor

Taslağa göre, OECD ve BEPS projesi kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 140 ülke tarafından onaylanan mutabakat metnine göre yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve işyerlerinin asgari bir tamamlayıcı vergilemeye tabi tutulması kararından hareketle bu şirketlere ek vergi getirilmesi öngörülüyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonlarına Kurumlar Vergisi Öngörülüyor

Tasarıya göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın gayrimenkullerden elde edilen kazançlar dolayısıyla asgari kurumlar vergisi ödenmesi öngörülüyor. Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna olmayacak.

Kripto Varlıklar ve Borsa İşlemlerine Yönelik Vergi Düzenlemeleri

Taslakta kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin olarak işlem vergisi uygulanması veya alım-satımdan elde edilen gelirden gelir vergisi alınması öneriliyor. Ayrıca, borsada işlem görmeyen hisse senetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan gelir vergisi istisnası da kaldırılması planlanıyor.

Asgari Kurumlar ve Gelir Vergisi Uygulamaları

Taslakta asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamaları da yer alıyor. Asgari kurumlar vergisi, kurum kazancının belirli bir yüzdesi olarak belirlenirken, asgari gelir vergisi ise yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için getirilecek.