Dünya Genelinde Hava Kirliliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

featured

DSÖ Raporuna Göre Hava Kirliliğinin Ölümcül Etkileri

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hava kirliliği her yıl 6,7 milyon erken ölüme neden olmaktadır. Özellikle dış mekan ve ev ortamındaki hava kirliliğinin bu ölümlerde büyük rolü bulunmaktadır.

2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu’na Göre Ülkelerin Durumu

IQAir’ın 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu’na göre, 134 ülke ve bölgede hava kirliliği endeksi PM2,5 seviyesinde ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Tacikistan gibi ülkeler en yüksek hava kirliliği seviyelerine sahipken, Türkiye 44. sırada yer almaktadır.

Uzmanlara Göre Hava Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Nazmi Bilir’e göre, hava kirliliği solunum yollarını olumsuz etkileyerek akciğere ulaşabilen partiküllerin neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Hava kirliliği sadece solunum yollarını değil, beyin, mesane, mide ve bağırsak sistemlerini de etkileyerek kansere neden olabilir.

Hava Kirliliğine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Hava kirliliğini azaltma konusunda vatandaşlara büyük görevler düşmektedir. Fosil yakıtların daha tasarruflu kullanılması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması gibi adımlar hava kirliliğinin azaltılmasında önemli rol oynayabilir. Ancak uzmanlar, hava kirliliğiyle mücadelede kamuya, hükümete ve sanayi kuruluşlarına da büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulamaktadır.