Finans Merkezi Ne İş Yapar?

featured

Finans merkezleri, global ekonominin can damarlarından biri olarak kabul edilir. Bir ülkenin finansal gücü ve uluslararası rekabetçiliği, büyük ölçüde bu merkezlerin varlığı ve etkinliği ile ilişkilendirilir. İstanbul Finans Merkezi (İFM), bu bağlamda Türkiye’nin finansal sektöründeki prestijini yükseltmeyi ve uluslararası finans arenasında söz sahibi olmayı hedefleyen bir yapıdır. Peki, İFM ve genel olarak finans merkezleri ne iş yapar, hangi hizmetleri sunar?

Finansal Ekosistem Oluşturma

Bir finans merkezinin temel işlevlerinden biri, kapsamlı ve işlevsel bir finansal ekosistem oluşturmaktır. İFM, stratejik konumu ve nitelikli insan kaynağı ile küresel ve bölgesel finansal ihtiyaçlara cevap verecek bir finansal ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu ekosistem, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin koordinasyonu altında geliştirilerek, İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası finans çevreleriyle etkileşimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Global Finans Merkezi Olma Hedefi

İFM, New York, Londra ve Dubai gibi dünya finans merkezlerine nazaran daha büyük ve etkin bir finans merkezi olmayı hedefliyor. Bu sayede İstanbul, uluslararası finans arenasında önemli bir aktör haline gelmeyi ve İstanbul Finans Merkezi üzerinde global finansal hizmetlerin bir merkezi olmayı planlıyor.

Hizmet Verimliliği

Finans merkezleri, sunulan hizmetlerin verimliliğini artırmak için çeşitli yapılar oluşturur. İFM de bu bağlamda, Türkiye Varlık Fonu hissedarlığından TVF İFM A.Ş’yi kurarak, hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı hedefliyor.

Uluslararası Finans Akışının Merkezi

İstanbul Finance Center, Türkiye’nin ekonomisine ve uluslararası ve sermaye akışına stratejik bir merkez olmayı planlıyor. İFC, İstanbul’un tarihi ticaret rotası olma özelliğini modern finans dünyasında sürdürerek, global finans hizmetlerinin bir merkezi olmayı hedefliyor.

Finansal Rekabet ve Entegrasyon

İFM, Türkiye’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmayı ve finans piyasaları ile ürün ve hizmetlerin gelişimine katkı sağlamayı da hedefliyor. Ayrıca merkez, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmeyi planlıyor.

Finansal İnovasyon ve Sürdürülebilirlik

İstanbul Finans Merkezi, finansal inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda liderlik yapmayı ve Türkiye’nin finansal hizmetler sektöründeki kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bütün bu hedefler doğrultusunda, İFM, Türkiye’nin finansal sektörünün geleceğini şekillendirerek ve ülkenin global finans dünyasındaki pozisyonunu güçlendirerek önemli bir rol oynamayı planlıyor.

 

İstanbul Finans Merkezi, finansal sektörde inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi kritik alanlarda liderliği hedefleyerek, Türkiye’nin finansal hizmetler sektöründeki kapasitesini ve uluslararası etkinliği artırmayı amaçlıyor.