EPDK, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğini Yayımladı

featured

Elektrik Piyasasında Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği”ni Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmelik, elektrik piyasasında lisanslı ve lisanssız üretim faaliyetleri ile tüketim amaçlı kullanılan ölçüm sistemlerini düzenlemektedir.

Ölçüm Sistemleri ve Bileşenleri

Yönetmelik çerçevesinde, ölçüm sistemlerinin belirlenmesi, kurulumu ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlenmiştir. Bu kapsamda, ölçüm sistemlerinde Uluslararası Tip Onay belgesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tip ve Sistem Onay belgesine sahip olan ölçüm sistemi bileşenleri kullanılacak.

Ölçüm sistemi bileşenlerinin asgari ve isteğe bağlı özellikleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) veya Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından hazırlanan teknik şartnamelere göre belirlenecektir.

MASS Ana Bileşenleri ve Teknik Özellikleri

Elektrik dağıtım sisteminde kullanılan akıllı sayaçlar, modem, merkezi haberleşme yazılımı, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulaması donanım ve yazılımları MASS ana bileşenlerini oluşturacaktır.

MASS ana bileşenlerinin asgari teknik özellikleri, ölçüm doğruluğu sınıfları ve diğer kriterler TEDAŞ tarafından hazırlanan ilgili teknik şartnameler ile belirlenecektir.

MASS Onay Süreci

Farklı marka sayaç, modem ve merkezi haberleşme yazılımı gibi bileşenlerin birlikte çalışabilirlikleri, TEDAŞ veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş test kurumlarınca yapılan birlikte çalışabilirlik testleriyle onaylanacaktır.

Mobil Uygulama ve Internet Sitesi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından kullanıcılar için mobil uygulama ve internet sitesi kurulacaktır. Bu platformlar, kullanıcıların bilgilerini takip edebilmelerini, analizleri görebilmelerini ve geri bildirimde bulunabilmelerini sağlayacaktır. Veri güvenliği ve işletme sorumluluğu EPİAŞ’ın altında olacaktır.

Lisanssız Üretim Tesisleri ve Sayaçlar

Yönetmelik, lisanssız elektrik üretim tesislerinde kullanılan sayaçlara ilişkin hususları da belirlemektedir. Bu düzenlemeler, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecektir.