TCMB Makroihtiyati Tedbirlerini Sadeleştiriyor

featured

TCMB Yabancı Para Mevduata Yönelik Menkul Kıymet Tesis Oranını Düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi kapsamında önemli adımlar atmaktadır. Bu çerçevede, TCMB, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak ve makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yabancı para mevduata yönelik menkul kıymet tesis oranını yüzde 5’ten yüzde 4’e düşürmüştür.

TL Kredi Büyüme Sınırları Aynı Şekilde Uygulanacak

Ayrıca, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları kapsamındaki aylık TL kredi büyüme sınırları, 2024 yılı haziran ayına kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edecektir. Mevcut durumda TL kredi aylık büyüme sınırları taşıt, ticaret ve ihtiyaç kredilerinde sırasıyla yüzde 2, yüzde 2.3 ve yüzde 3 olarak uygulanmaktadır. İhracat, yatırım, tarım, esnaf ve deprem bölgesine sağlanan krediler ise bu sınırlamalardan muaf tutulmaktadır.

Deprem Bölgesi Desteklenmeye Devam Ediyor

Merkez Bankası, deprem bölgesini desteklemeye devam etmektedir. Deprem bölgesine yönelik kullandırılan kredilere tanınan menkul kıymet tesis muafiyeti 6 ay süreyle Haziran 2024’e kadar uzatılmıştır.

TL Mevduat Payının Artırılmasına Yönelik Kararlar Alındı

Türk lirası mevduat payını artırmaya yönelik kararlar da alınmıştır. Bu kapsamda, yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden alınan komisyon uygulaması kapsamında yüzde 75 oranındaki yenileme hedefi sonlandırılmıştır. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik adımlar kapsamında aylık TL payı artış hedefi Türk lirası mevduat payına göre farklılaştırılmak üzere revize edilmiştir.