Narsist Kişilerle İlgili 11 Öneri

featured

1. Empati Yoksunluğu

Narsist insanlar empatiden yoksundur ve başkalarının duygularıyla bağlantı kurmakta zorlanırlar.

2. Ben Merkezcilik

Narsistler abartılı bir öz-önem duygusuna sahip olup, güç ve başarıya takıntılıdırlar.

3. Kıskançlık

Narsistler herkesi kıskanır ve diğerlerine göre daha fazla kıskançlık belirtileri gösterirler.

4. Karizmatik Olmak

Narsistler genellikle karizmatik olsalar da, hayranlık ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcarlar.

5. Boş Vaatler

Narsistler boş vaatlerle karşıdakini kandırabilirler ve eylemlere odaklanmak önemlidir.

6. Gaslighting Yapmak

Narsistler sizi manipüle etmek için kendi gerçekliğinizi sorgulamaya zorlayabilirler.

7. İltifat Almaya Çalışmak

Narsistler sürekli övgü almak için çaba gösterirler.

8. Hep Al, Al, Al

Narsistler ilişkide sadece alıcıdır ve karşılık beklemezler.

9. Yetki Duygusu

Narsistler diğerlerinden daha önemli olduklarına inanır ve özel muameleyi hak ettiklerini düşünürler.

10. Her Zaman Haklılar

Narsistler başkalarını haksız çıkarmayı sever ve sürekli haklı olduklarını düşünürler.

11. Şüphe Uyandırmak

Narsistler kendinizi sorgulamanızı sağlayarak sizin üzerinizde güç sahibi olabilirler.