Baharın Müjdecisi Cemreler

featured

Cemre Nedir?

‘Cemre’, baharın müjdecisi olarak kabul edilen bir fenomendir. Kelimenin Arapça kökenli olduğu ve ‘ateş’ anlamına geldiği bilinmektedir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinen cemre, ilkbahar başlamadan önce sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer.

Cemrelerin Düşme Zamanı

Cemrelerin düşme zamanı her yıl aynı olup, birer hafta arayla gerçekleşir. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre toprağa düşer. Bu yılki cemre düşme tarihleri şu şekildedir:

  • İlk Cemre (Havaya): 19-20 Şubat
  • İkinci Cemre (Suya): 26-27 Şubat
  • Üçüncü Cemre (Toprağa): 5-6 Mart

Cemre Düşmesinin Etkisi

Cemrelerin düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya, sular canlanmaya ve topraktaki tohumlar uyanmaya başlar. İlkbaharın gelmesini simgeleyen bu olay, doğada yeni bir yaşam döngüsünün başladığının habercisidir.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve Nevruz gibi kutlamalar da başlar. Türk kültüründe önemli bir yeri olan cemre, edebiyat ve kültür alanında da etkisini göstermiştir. Özellikle Osmanlı döneminde Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazmıştır.